Pravidlá spolupráce

1. Zoznámenie
Prvotný kontakt (telefonicky, mailom alebo osobná návšteva office Monte Weby). Budeme veľmi radi ak zavítate do našich kancelárskych priestorov v meste Bojnice, aby sme sa spoznali a prediskutovali do detailov všetky podrobnosti projektu, diela, nápadu a pretavili ho do reality bez úskalia. Návšteva nie je povinná a pokiaľ ste mimo okres Prievidza, radi si dohodneme s vami cestu a prídeme my.

2. Spolupráca
Oboznámenie s pojmami. Vymedzíme si povinnosti pre nás (zhotoviteľa) a vás (objednávateľa). Pristúpime k dohode o spolupráci a plnení podmienok. V tomto kroku nepodpisujete žiadnu zmluvu ani sa k ničomu nezaväzujete. Ide o informácie, ktoré vás presvedčia, že ste u nás správne!

3. Špecifikácia diela a cenová ponuka
Špecifikáciou diela rozumejme vypracovanie zadania. To môžete urobiť samostatne alebo s našou odbornou pomocou. Podľa zadania, čiže špecifík, sa poradíme a dodáme čím skôr cenovú ponuku na schválenie sumy, ktorá po dohode s vami, môže byť rozdelená na 2 a viac častí. Táto suma je jednorazová za dielo. Suma sa ale môže aj nemusí navýšiť. Záleží na vašich zmenách počas riešenia. Pokiaľ dodržíte zadanie, my dodržíme dohodnutú odmenu. Preto je zadanie smerodajné a veľmi dôležité aby ste si ho poriadne vypracovali. Prosíme o dokonalú špecifikáciu diela.

4. Ozrejmenie potreby domény a webhostingu
Ako prvé je výber vhodného názvu domény pre vaše dielo. Zvyčajne sa na tento dôležitý krok zabúda a stáva sa, že nápaditý názov domény už je obsadený a iný nepriamo vyjadruje vašu činnosť. Preto dávame na výber rôzne varianty názvov a prípon (.sk, .eu, .info, .com atď.). Druhý krok je nutnosť výberu webhostingu – kde bude umiestnené dielo. Ponúkame služby webhostingu s výhodami tretích strán. Tretie strany sú spoločnosti, ktoré prevádzkujú virtuálne serverové riešenia. Viac sa dozviete v našich VOP. Akceptujeme aj iné riešenia ale s obmedzenou zárukou, nakoľko externý webhosting predstavuje nedostatok oprávnení a zhoršený komfort prác. Táto suma je pravidelná, na ročnej perióde.

5. Podpísanie zmluvy
Naše zmluvy sú verejne prístupné na stiahnutie. Poskytujeme služby podnikateľom aj nepodnikateľom. V zmluve bude jasne uvedená dohodnutá suma. Bude v nej termín dodania materiálov zo strany objednávateľa (z vašej strany budeme čakať na dodanie textov, fotiek). Bude tu uvedený termín odovzdania demo verzie zo strany zhotoviteľa, to bude naša disciplína dodržať termín. Termín spustenia oficiálneho diela po procesnej stránke – pripomienkovanie a schvaľovanie cez náš online nástroj FlySpray, do ktorého vás zaškolíme za 5 minút (forma komentárov ako poznáte zo sociálnych sietí) a po podpise zmluvy dostane samozrejme prístup.

6. Záloha
Vystavíme vám faktúru na 50 % sumy (prvá časť sumy) a my očakávame finančnú disciplinovanosť a úhradu faktúr včas a bez upozornení. Len takto bude existovať skvelá spolupráca.

7. Vývoj
Vývoj diela bude na dvoch prostrediach, ktoré postupne vytvoríme v poradí – prvé na vývoj konceptu stránky (má u nás označenie DEVEL alebo staging). DEVEL budeme vyvíjať výhradne na našich serveroch až do finálnej podoby. Do tejto podoby sa dostaneme len za intenzívnej spolupráce s vami. Na záver si urobíme pečať aktuálnej verzie diela (aplikácie, programu, scriptov alebo databázy a pluginov). Druhé prostredie pre tzv. ostrú prevádzku (má u nás označenie PROD), ktoré sa sprístupní širokej verejnosti až po splnení nasledujúcich krokov:

a. Doplatok
Objednávateľ je povinný doplatiť zvyšných 50 % (druhá časť sumy) z ceny diela. S dielom bude vaša spokojnosť a naša radosť.

b. Prístupy a zmena hesiel
Ak je dohodnutý externý webhosting, t.j. mimo naše prostredia, tak si pred samotným presunom od vás vyžiadame prístupy k tomuto webhostingu, ak sa nedohodneme inak. Táto časť je presne definovaná v zmluve o Dielo. Offline Dielo si budete môcť prevziať na nosičoch USB alebo CD disku, kde vám nahráme vami schválenú finálnu verziu, ktorej budete mať kompletnú zálohu, ktorú spustí IT odborník na ľubovoľnej distribúcii linux servera (ideálne CentOS alebo Debian deriváty).

c. Presun diela
Zhotoviteľ je povinný prejsť k samotnej migrácii podľa zmluvy o dielo (musí byť akceptovaný deň nasadzovania). Pokiaľ je migrácia na externý webhosting (neznámy), stráca zhotoviteľ akékoľvek prístupy po úspešnom spustení diela, nakoľko povinnosťou objednávateľa je okamžitá zmena hesiel (hosting, FTP, SQL, mail a pod.) Pokiaľ je migrácia na interný webhosting (známy), prístupy spravuje zhotoviteľ a na žiadosť objednávateľa ich môžeme aj nemusíme zmeniť (ide o komplexnosť hesiel, jednoduché sa neakceptujú, vysvetlíme). Tieto citlivé údaje sa vám vhodnou a bezpečnou formou odovzdajú v rámci dodržania GDPR.

d. Podpis dokumentov
Ak si to špecifikácia diela vyžaduje, je nutné informovať a dodržiavať zásady o ochrane osobných údajov – Zmluva o ochrane osobných údajov. Podpíšete nám Preberací protokol bez ohľadu na to, či dielo ostalo u nás alebo je u iného poskytovateľa webhostingu. Musí sa presne deklarovať aké všetky informácie a materiály sme vám odovzdali (web, logo, baner). Všetko na čo sa vzťahujú autorské a duševné práva podľa zmluvy o dielo musí byť obom stranám jasné a zrozumiteľné.

Záver
Nie nie. Tu sa spolupráca stále nekončí. Máme pred sebou SEO, online marketing, budovanie značky, platené online reklamy, vyhľadávače a porovnávače.
Pokračujeme? Samozrejme.

Tešíme sa na vás!