Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti MAKROMONT s.r.o., so sídlom Hornoulická 17, Bojnice 972 01, IČO: 36 696 218, DIČ: 20 222 70 217, IČ DPH: SK 20 222 70 217 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 17215/R (Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

  • IP adresa

 

Uvedené osobné údaje je nutné spracovať za účelom marketingových aktivít. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 1 roka.

Spracovanie osobných údajov
Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti helpdesk@makromont.sk, MAKROMONT s.r.o., Hornoulická 17, Bojnice 972 01.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

  • Poskytovateľ webhostingu Websupport s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, helpdesk@websupport.sk
  • Prípadne ďalší poskytovatelia alebo dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť využíva.

 

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby
Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov.

 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.